Project status

Locatie
Ontwerp
Financiering
Bouw
In bedrijf

Zonneweide maakt renovatie Landgoed Quadenoord mogelijk

16-07-2019

Om Landgoed Quadenoord (Renkum) te kunnen renoveren wordt er een zonneweide aangelegd. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Samen met de Wageningen Universiteit wordt hard gewerkt aan de biodiversiteit op de kavels. De vergunningsaanvraag is ingediend.

Meer nieuws over de plannen

04-09-2019

Deze zomer hebben de betrokkenen de plannen toegelicht in de Gelderlander. De gemeente ondersteunt de plannen omdat ze passen bij de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dat leest u verder in het huis-aan-huisblad Hoog en Laag.

Zonneweide Quadenoord

Landgoed Quadenoord staat aan de vooravond van een grote renovatie. Door jarenlange financiële krapte is er achterstallig onderhoud en dreigen monumentale hotspots voorgoed te verdwijnen. Dat wil het landgoed niet laten gebeuren. Het cultuurhistorische hart van het landgoed heeft een flinke impuls nodig. Zo is het de wens om de watermolen met oorspronkelijke boerderij te renoveren en opnieuw op te bouwen, het landhuis grondig te renoveren en een inhaalslag te maken met het bosbeheer. Het landgoed heeft daarom besloten om twee agrarische kavels te laten inrichten als zonneweide en de inkomsten te gaan gebruiken voor de renovatie.

Deze maatregel is tijdelijk; na 30 jaar komen de kavels weer in agrarisch gebruik terug op het landgoed. De kavels zijn zorgvuldig uitgezocht en zo klein mogelijk gehouden. Concreet gaat het om twee kavels van 9,6 en 6,1 hectare. De vergunningsaanvraag van het project is ingediend bij de gemeente Renkum. Landgoed Quadenoord werkt voor dit project samen met de Coöperatie ValleiEnergie en met Chint Solar. Chint Solar heeft zeer veel ervaring en kennis van het ontwikkelen en bouwen van zonneweides. Via de Coöperatie ValleiEnergie kan iedereen uit de omgeving deelnemen aan dit duurzame energieproject. Als de vergunning ter inzage ligt volgt daarna het voorbereidingstraject. Het doel is om in de loop van 2020 te beginnen met de bouw van de zonneweide zodat deze eind 2020 duurzame energie kan gaan leveren.

Project Specificaties

Capaciteit:
14 MWp
Oppervlakte:
15,7 ha
Huishoudens:
4000 a 5000

Locatie